Открита процедура с предмет:

Доставка на хранителни продукти в детски и социални заведения на територията на община Калояново с две обособени позиции:

Позиция 1: Месо, риба, местни и рибни продукти; Мляко и млечни продукти; Плодове и зеленчуци; Други хранителни продукти.

Позиция 2: Консерви- плодови и зеленчукови

Информация и Документи, свързани с изпълнението на поръчката са приложени като прикачени по-долу файлове.

  

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Информация за изпълнение на договор №75 от 07.12.2015 г..pdf)Информация за изпълнение на договор №75 от 07.12.2015 г..pdf 1086 КБ2017-02-09 09:49
Свали този файл (Информация за изпълнение на договор №73 от 03.12.2015 г..pdf)Информация за изпълнение на договор №73 от 03.12.2015 г..pdf 1121 КБ2017-02-09 09:48
Свали този файл (Информация за изплатени суми по Договор №075 от 07.12.2015 г. до 02.02.2017 г..pdf)Информация за изплатени суми по Договор №075 от 07.12.2015 г. до 02.02.2017 г..pdf 3462 КБ2017-02-08 15:45
Свали този файл (Информация за изплатени суми по Договор №073 от 03.12.2015 г. до 02.02.2017 г..pdf)Информация за изплатени суми по Договор №073 от 03.12.2015 г. до 02.02.2017 г..pdf 4772 КБ2017-02-08 15:45
Свали този файл (Информация за изплатени суми по Договор №075 към 22.11.2016 г..pdf)Информация за изплатени суми по Договор №075 към 22.11.2016 г..pdf 3453 КБ2016-12-09 16:47
Свали този файл (Информация за изплатени суми по Договор №073 към 10.11.2016 г..pdf)Информация за изплатени суми по Договор №073 към 10.11.2016 г..pdf 3614 КБ2016-12-09 16:47
Свали този файл (Информация за изплатени суми по договор №075 от 07.12.2015 г. към 09.08.2016 г..pdf)Информация за изплатени суми по договор №075 от 07.12.2015 г. към 09.08.2016 г..pdf 2349 КБ2016-09-01 13:18
Свали този файл (Информация за изплатени суми по договор №073 от 03.12.2015 г. към. 09.08.2016 г..pdf)Информация за изплатени суми по договор №073 от 03.12.2015 г. към. 09.08.2016 г..pdf 2897 КБ2016-09-01 13:18
Свали този файл (Информация за изплатени суми по Договор №075 от 07.12.2015 го. към 12.07.2016 г..pdf)Информация за изплатени суми по Договор №075 от 07.12.2015 го. към 12.07.2016 г..pdf 1572 КБ2016-07-14 15:38
Свали този файл (Информация за изплатени суми по Договор №073 от 03.12.2015 г към 12.07.2016 г..pdf)Информация за изплатени суми по Договор №073 от 03.12.2015 г към 12.07.2016 г..pdf 2702 КБ2016-07-14 15:38
Свали този файл (Информация за изплатени суми по Договор №075 от 07.12.2015 г. към 14.06.2016 г..pdf)Информация за изплатени суми по Договор №075 от 07.12.2015 г. към 14.06.2016 г..pdf 1364 КБ2016-06-21 15:09
Свали този файл (Информация за изплатени суми по договор №073 от 03.12.2015 към 14.06.2016 г..pdf)Информация за изплатени суми по договор №073 от 03.12.2015 към 14.06.2016 г..pdf 2301 КБ2016-06-21 15:06
Свали този файл (Информация за изплатени суми по Договор №075 от 07.12.2015 г. към 19.05.2016 г..pdf)Информация за изплатени суми по Договор №075 от 07.12.2015 г. към 19.05.2016 г..pdf 1146 КБ2016-05-20 10:26
Свали този файл (Информация за изплатени суми по договор №073 от 03.12.2015 г. към 19.05.2016 г..pdf)Информация за изплатени суми по договор №073 от 03.12.2015 г. към 19.05.2016 г..pdf 1833 КБ2016-05-20 10:25
Свали този файл (Информация за изплатени суми по Договор №075 от 07.12.2015 год. към 08.04.2016 г..pdf)Информация за изплатени суми по Договор №075 от 07.12.2015 год. към 08.04.2016 г..pdf 1166 КБ2016-04-14 16:35
Свали този файл (Информация за изплатени суми по договор №073 от 03.12.2015 год. към 08.04.2016 г..pdf)Информация за изплатени суми по договор №073 от 03.12.2015 год. към 08.04.2016 г..pdf 1774 КБ2016-04-14 16:35
Свали този файл (Информация за изплатени суми по договор №075 от 07.12.2015 год. към 12.03.2016 г..pdf)Информация за изплатени суми по договор №075 от 07.12.2015 год. към 12.03.2016 г..pdf 866 КБ2016-03-16 12:37
Свали този файл (Информация за изплатени суми по Договор №073 от 03.12.2015 год. към 12.03.2016 г..pdf)Информация за изплатени суми по Договор №073 от 03.12.2015 год. към 12.03.2016 г..pdf 1120 КБ2016-03-16 12:36
Свали този файл (Информация за изплатени суми по Договор №075 от 07.12.2016 г. към 18.02.2016 год..jpg)Информация за изплатени суми по Договор №075 от 07.12.2016 г. към 18.02.2016 год..jpg 920 КБ2016-02-23 12:52
Свали този файл (Информация за изплатени суми по договор №073 от 03.12.2015 г към 18.02.2016 год..jpg)Информация за изплатени суми по договор №073 от 03.12.2015 г към 18.02.2016 год..jpg 932 КБ2016-02-23 12:51
Свали този файл (Информация за изплатени суми по договор №073 от 03.12.2015 г (2).jpg)Информация за изплатени суми по договор №073 от 03.12.2015 г (2).jpg 435 КБ2016-02-23 12:51
Свали този файл (Информация за сключен договор под формата на образец на АОП.pdf)Информация за сключен договор под формата на образец на АОП.pdf 5352 КБ2015-12-09 12:37
Свали този файл (Приложение № 3 към Договор №075 от 07.12.2015 год..pdf)Приложение № 3 към Договор №075 от 07.12.2015 год..pdf 24246 КБ2015-12-09 12:37
Свали този файл (Приложение №2 към Договор №075 от 07.12.2015 год..pdf)Приложение №2 към Договор №075 от 07.12.2015 год..pdf 1433 КБ2015-12-09 12:37
Свали този файл (Договор № 075 от 07.12.2015 год..pdf)Договор № 075 от 07.12.2015 год..pdf 3672 КБ2015-12-09 12:37
Свали този файл (Декларация  по чл. 33, ал. 4 от ЗОП към Договор №073 от 03.12.2015 год..pdf)Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП към Договор №073 от 03.12.2015 год..pdf 571 КБ2015-12-09 12:36
Свали този файл (Приложение № 2 към Договор №073 от 03.12.2015 год..pdf)Приложение № 2 към Договор №073 от 03.12.2015 год..pdf 4664 КБ2015-12-09 12:36
Свали този файл (Приложение № 1 към Договор № 073 от 03.12.2015 год. и Договор №075 от 07.12.2015 год..pdf)Приложение № 1 към Договор № 073 от 03.12.2015 год. и Договор №075 от 07.12.2015 год..pdf 5753 КБ2015-12-09 12:35
Свали този файл (Договор № 073 от 03.12.2015 год..pdf)Договор № 073 от 03.12.2015 год..pdf 3933 КБ2015-12-09 12:34
Свали този файл (Информация  за освободените гаранции за участие в процедурата.pdf)Информация за освободените гаранции за участие в процедурата.pdf 463 КБ2015-12-08 16:32
Свали този файл (Решение за избор на изпълнител №296 от 30.10.2015 г..pdf)Решение за избор на изпълнител №296 от 30.10.2015 г..pdf 3702 КБ2015-10-30 14:19
Свали този файл (Протокол № 3 от 20.10.2015 год..pdf)Протокол № 3 от 20.10.2015 год..pdf 3464 КБ2015-10-30 14:19
Свали този файл (Протокол №2 от 12.10.2015 г..pdf)Протокол №2 от 12.10.2015 г..pdf 4961 КБ2015-10-30 14:18
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови оферти.jpg)Съобщение за отваряне на ценови оферти.jpg 656 КБ2015-10-14 14:54
Свали този файл (Протокол №1 от 09.10.2015 год..pdf)Протокол №1 от 09.10.2015 год..pdf 5187 КБ2015-10-09 15:14
Свали този файл (Обявление за обществена поръчка.PDF)Обявление за обществена поръчка.PDF 9885 КБ2015-08-14 14:17
Свали този файл (Решение под формата на образец на АОП.PDF)Решение под формата на образец на АОП.PDF 2906 КБ2015-08-14 14:17
Свали този файл (Решение №204 от 14.08.2015 год..pdf)Решение №204 от 14.08.2015 год..pdf 778 КБ2015-08-14 12:13
Свали този файл (Документация за участие.pdf)Документация за участие.pdf 7233 КБ2015-08-14 12:12
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 6646 КБ2015-08-14 12:12
Свали този файл (Проект на договор по позиция 1.pdf)Проект на договор по позиция 1.pdf 3276 КБ2015-08-14 12:12
Свали този файл (Проект на договор по позиция 2.pdf)Проект на договор по позиция 2.pdf 3044 КБ2015-08-14 12:12
Свали този файл (Образци.rar)Образци.rar 199 КБ2015-08-14 12:11