Обява по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Корекционни мероприятия и укрепване левия бряг на р. Стряма след съществуващия мост в землището на с. Песнопой, община Калояново"

Документите, свързани с провеждането на обществената поръчка ще бъдат приложени като прикачени по-долу файлове.

 

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Съобщение за прекратяване.pdf)Съобщение за прекратяване.pdf 392 КБ2016-10-24 12:23
Свали този файл (Протокол от 27.09.2016 г. - I-ва част.pdf)Протокол от 27.09.2016 г. - I-ва част.pdf 10006 КБ2016-10-24 12:23
Свали този файл (Протокол от 27.09..2016 г. - II-ра част.pdf)Протокол от 27.09..2016 г. - II-ра част.pdf 10894 КБ2016-10-24 12:23
Свали този файл (Протокол - 04.07.2016 г..pdf)Протокол - 04.07.2016 г..pdf 7190 КБ2016-07-05 12:30
Свали този файл (разяснение 29.06.jpg)разяснение 29.06.jpg 119 КБ2016-06-29 16:49
Свали този файл (Разяснение на основание чл. 189 от ЗОП.pdf)Разяснение на основание чл. 189 от ЗОП.pdf 1145 КБ2016-06-28 16:14
Свали този файл (разяснение.jpg)разяснение.jpg 131 КБ2016-06-27 14:25
Свали този файл (Обява по чл. 20, ал. 3.pdf)Обява по чл. 20, ал. 3.pdf 10532 КБ2016-06-16 14:15
Свали този файл (Технически спецификации.pdf)Технически спецификации.pdf 7515 КБ2016-06-16 14:15
Свали този файл (Геодезическо заснемане.pdf)Геодезическо заснемане.pdf 755 КБ2016-06-16 14:14
Свали този файл (Експертиза.pdf)Експертиза.pdf 1242 КБ2016-06-16 14:14
Свали този файл (Инженерно-хидроложки доклад.pdf)Инженерно-хидроложки доклад.pdf 584 КБ2016-06-16 14:13
Свали този файл (Обща обяснителна записка.pdf)Обща обяснителна записка.pdf 17568 КБ2016-06-16 14:13
Свали този файл (План за безопасност и здраве ПБЗ.pdf)План за безопасност и здраве ПБЗ.pdf 17386 КБ2016-06-16 14:13
Свали този файл (План за управление на строителните отпадъци.pdf)План за управление на строителните отпадъци.pdf 1174 КБ2016-06-16 14:12
Свали този файл (Пожарна безопасност.rar)Пожарна безопасност.rar 943 КБ2016-06-16 14:12
Свали този файл (Становище.pdf)Становище.pdf 68 КБ2016-06-16 14:06
Свали този файл (Проект на Договор за СМР.pdf)Проект на Договор за СМР.pdf 8972 КБ2016-06-16 14:03
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 32 КБ2016-06-16 14:02