Обява по чл. 20, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на общински сгради на територията на община Калояново" с пет обособени позиции, както следва:

1.Обособена позиция №1: Смяна дограма и ремонтни дейности в сградата на общинска администрация Калояново.

2.Обособена позиция №2: Ремонт на покрив - сграда кметство с. Ръжево.

3. Обособена позиция №3: Саниране сградата на ЦДГ "Никола Инджов" с. Ръжево Конаре.

4. Обособена позиция №4: Ремонт на сградата на Социален патронаж с. Горна Махала.

5. Обособена позиция №5: Текущи ремонти на ЦДГ-та и ОДЗ-та на територията на община Калояново.

Документите, свързани с провеждането на обществената поръчка ще бъдат приложени като прикачени по-долу файлове.

 

 

 

 

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Договор №52 от 27.09.2016 г..pdf)Договор №52 от 27.09.2016 г..pdf 8061 КБ2016-10-18 12:17
Свали този файл (Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1  II - част.pdf)Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1 II - част.pdf 25881 КБ2016-10-18 12:17
Свали този файл (Предложение за изпълнение на поръчката по Образец 12 I - част.pdf)Предложение за изпълнение на поръчката по Образец 12 I - част.pdf 20018 КБ2016-10-18 12:16
Свали този файл (Ценово предложение по позиция №1.pdf)Ценово предложение по позиция №1.pdf 7343 КБ2016-10-18 12:15
Свали този файл (Договор №46 от 01.09.2016 г..pdf)Договор №46 от 01.09.2016 г..pdf 8025 КБ2016-09-01 13:14
Свали този файл (Предложение за изпълнение на поръчката по позиция №3.pdf)Предложение за изпълнение на поръчката по позиция №3.pdf 24644 КБ2016-09-01 13:13
Свали този файл (Ценово предложение по позиция №3.pdf)Ценово предложение по позиция №3.pdf 2788 КБ2016-09-01 13:13
Свали този файл (Договор №45 от 25.08.2016 г..pdf)Договор №45 от 25.08.2016 г..pdf 8377 КБ2016-09-01 13:07
Свали този файл (Предложение за изпълнение на поръчката по позиция №5.pdf)Предложение за изпълнение на поръчката по позиция №5.pdf 31360 КБ2016-09-01 13:07
Свали този файл (Ценово предложение по позиция №5.pdf)Ценово предложение по позиция №5.pdf 10673 КБ2016-09-01 13:06
Свали този файл (Договор №44 от 25.08.2016 г..pdf)Договор №44 от 25.08.2016 г..pdf 8395 КБ2016-09-01 13:06
Свали този файл (Предложение за изпълнение на поръчката по позиция №2.pdf)Предложение за изпълнение на поръчката по позиция №2.pdf 7359 КБ2016-09-01 13:06
Свали този файл (Ценово предложение по позиция №2.pdf)Ценово предложение по позиция №2.pdf 4405 КБ2016-09-01 13:05
Свали този файл (Договор №42 от 23.08.2016 г..pdf)Договор №42 от 23.08.2016 г..pdf 7670 КБ2016-09-01 13:04
Свали този файл (Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение по позиция №4.pdf)Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение по позиция №4.pdf 30297 КБ2016-09-01 13:04
Свали този файл (Протокол от стр. 1 -11.pdf)Протокол от стр. 1 -11.pdf 8974 КБ2016-08-15 13:57
Свали този файл (Протокол от стр.  12 - 22.pdf)Протокол от стр. 12 - 22.pdf 8651 КБ2016-08-15 13:57
Свали този файл (Протокол  от стр. 23 - 33.pdf)Протокол от стр. 23 - 33.pdf 8674 КБ2016-08-15 13:56
Свали този файл (Протокол  от стр. 34 - 44.pdf)Протокол от стр. 34 - 44.pdf 8107 КБ2016-08-15 13:56
Свали този файл (Протокол - 11.07.2016 г..pdf)Протокол - 11.07.2016 г..pdf 13123 КБ2016-07-21 13:37
Свали този файл (Обява по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП.pdf)Обява по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП.pdf 10325 КБ2016-06-23 15:15
Свали този файл (Техническа спецификация - позиция 1.pdf)Техническа спецификация - позиция 1.pdf 7291 КБ2016-06-23 15:15
Свали този файл (Техническа спецификация - позиция 2.pdf)Техническа спецификация - позиция 2.pdf 2634 КБ2016-06-23 15:14
Свали този файл (Техническа спецификация - позиция 3.pdf)Техническа спецификация - позиция 3.pdf 3426 КБ2016-06-23 15:14
Свали този файл (Техническа спецификация - позиция 4.pdf)Техническа спецификация - позиция 4.pdf 3611 КБ2016-06-23 15:14
Свали този файл (Техническа спецификация - позиция 5.pdf)Техническа спецификация - позиция 5.pdf 4183 КБ2016-06-23 15:14
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор.pdf 7604 КБ2016-06-23 15:14
Свали този файл (Образци.rar)Образци.rar 48 КБ2016-06-23 15:12