Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Предоставяне на консултантски услуги по изготвяне на заявления за подпомагане с оглед кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020", Мярка 07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2 — „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Договор №51 от 12.09.2016 г..pdf)Договор №51 от 12.09.2016 г..pdf 7633 КБ2016-09-20 11:17
Свали този файл (Ценово предложение към Договор №51 от 12.09.2016 г..pdf)Ценово предложение към Договор №51 от 12.09.2016 г..pdf 1123 КБ2016-09-20 11:16
Свали този файл (Предложение за изпълнение на поръчката по Договор №51 от 12. 09.2016 г. I-ва част -111-136 стр..pdf)Предложение за изпълнение на поръчката по Договор №51 от 12. 09.2016 г. I-ва част -111-136 стр..pdf 18235 КБ2016-09-20 11:16
Свали този файл (Предложение за изпълнение на поръчката по Договор №51 от 12.09.2016 г. II-ра част -137-158стр..pdf)Предложение за изпълнение на поръчката по Договор №51 от 12.09.2016 г. II-ра част -137-158стр..pdf 14301 КБ2016-09-20 11:16
Свали този файл (Договор №49 от 12.09.2016 г..pdf)Договор №49 от 12.09.2016 г..pdf 7507 КБ2016-09-20 11:15
Свали този файл (Ценово предложение към Договор №49 от 12.09.2016 г..pdf)Ценово предложение към Договор №49 от 12.09.2016 г..pdf 1050 КБ2016-09-20 11:15
Свали този файл (Предложение за изпълнение на поръчката по Договор №49 от 12.09.2016 г част - 63-88 стр..pdf)Предложение за изпълнение на поръчката по Договор №49 от 12.09.2016 г част - 63-88 стр..pdf 18425 КБ2016-09-20 11:15
Свали този файл (Предложение за изпълнение на поръчката по Договор №49 от 12.09.2016 год.- II - част - 89-110 стр..pdf)Предложение за изпълнение на поръчката по Договор №49 от 12.09.2016 год.- II - част - 89-110 стр..pdf 14339 КБ2016-09-20 11:14
Свали този файл (Протокол.pdf)Протокол.pdf 11028 КБ2016-09-10 15:07
Свали този файл (Информация до АОП за удължаване на срока.pdf)Информация до АОП за удължаване на срока.pdf 923 КБ2016-09-02 10:41
Свали този файл (Съобщение за удължаване на срока.jpg)Съобщение за удължаване на срока.jpg 908 КБ2016-09-02 10:40
Свали този файл (Информация до АОП.pdf)Информация до АОП.pdf 962 КБ2016-08-25 11:14
Свали този файл (Обява по чл. 20, ал. 3.pdf)Обява по чл. 20, ал. 3.pdf 3599 КБ2016-08-25 10:41
Свали този файл (Указания  и технически спецификации.pdf)Указания и технически спецификации.pdf 20954 КБ2016-08-25 10:41
Свали този файл (2. Образци на документи.rar)2. Образци на документи.rar 101 КБ2016-08-25 10:40