Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 Превоз на ученици до 16 годишна възраст на територията на община Калояново за нуждите на ОУ „Отец Паисий” с. Песнопой през учебната 2018/2019 година

 

Документите, свързани с  обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.