Община Калояново има намерение да обяви обществена поръчка с предмет : „Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващ училищен физкултурен салон в УПИ IХ-училище, кв. 32 по КРП на с. Житница, община Калояново “.

 

Съгласно чл.21, ал.2 от ЗОП, Възложителят изчислява/определя прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване съобразно пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности, определена в резултат на пазарни проучвания или консултации.

 

В тази връзка бихме искали да ни представите оферта за извършване на строително-монтажните дейности по приложените технически спицификации и количествени сметки (КС).

 

Документите за участие в пазарните консултации са приложени като прикачени по-долу файлове.

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение № 294 от 08.07.2019 г..pdf)Решение № 294 от 08.07.2019 г..pdf 684 КБ2019-07-08 16:33
Свали този файл (Протокол от работата на комисията.pdf)Протокол от работата на комисията.pdf 1882 КБ2019-07-08 16:33
Свали този файл (Оферта от НАР ООД, гр. Момчилград.pdf)Оферта от НАР ООД, гр. Момчилград.pdf 4964 КБ2019-07-08 16:33
Свали този файл (Покана за пазарни консултации.pdf)Покана за пазарни консултации.pdf 1028 КБ2019-06-27 11:48
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 782 КБ2019-06-27 11:48
Свали този файл (Образец на оферта.doc)Образец на оферта.doc 135 КБ2019-06-27 11:47