Покана за участие в процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителство на обект: „Аварийно укрепване, почистване и възстановяване десния бряг на р. Стряма над съществуващия мост в землището на с. Ръжево Конаре, Община Калояново Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.
Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на договор.pdf)Обявление за приключване на договор.pdf 121 КБ2021-01-05 15:49
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка.pdf)Обявление за възложена поръчка.pdf 4468 КБ2019-08-05 15:36
Свали този файл (Договор №49 от 05.08.2019 г..pdf)Договор №49 от 05.08.2019 г..pdf 2950 КБ2019-08-05 15:36
Свали този файл (Приложение №1.pdf)Приложение №1.pdf 335 КБ2019-08-05 15:35
Свали този файл (Приложение №2.pdf)Приложение №2.pdf 792 КБ2019-08-05 15:35
Свали този файл (Решение №353 от 02.08.2019 г..pdf)Решение №353 от 02.08.2019 г..pdf 595 КБ2019-08-02 14:25
Свали този файл (Доклад от 31.07.2019 г..pdf)Доклад от 31.07.2019 г..pdf 6227 КБ2019-08-02 14:25
Свали този файл (Протокол №4 от 31.07.2019 г..pdf)Протокол №4 от 31.07.2019 г..pdf 6232 КБ2019-08-02 14:24
Свали този файл (Решение №340 от 29.07.2019 г..pdf)Решение №340 от 29.07.2019 г..pdf 872 КБ2019-07-29 12:28
Свали този файл (Доклад  от работата на комисията.pdf)Доклад от работата на комисията.pdf 2298 КБ2019-07-29 12:28
Свали този файл (Протокол № 3.pdf)Протокол № 3.pdf 1399 КБ2019-07-29 12:28
Свали този файл (Протокол № 2.pdf)Протокол № 2.pdf 2303 КБ2019-07-29 12:27
Свали този файл (Протокол № 1.pdf)Протокол № 1.pdf 5191 КБ2019-07-29 12:27
Свали този файл (Решение за откриване на процедура - АОП.pdf)Решение за откриване на процедура - АОП.pdf 3306 КБ2019-07-12 17:05
Свали този файл (Решение за откриване на процедура - Административен акт.pdf)Решение за откриване на процедура - Административен акт.pdf 1480 КБ2019-07-12 17:05
Свали този файл (Покана за участие.pdf)Покана за участие.pdf 15050 КБ2019-07-12 17:04
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 5759 КБ2019-07-12 17:04
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор.pdf 2929 КБ2019-07-12 17:04
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 124 КБ2019-07-12 17:04
Свали този файл (ekspertiza.pdf)ekspertiza.pdf 2132 КБ2019-07-12 17:02
Свали този файл (Хидро-геоложки доклад.pdf)Хидро-геоложки доклад.pdf 8401 КБ2019-07-12 17:02
Свали този файл (Пран за управление на стр. отпадъци.pdf)Пран за управление на стр. отпадъци.pdf 8442 КБ2019-07-12 17:02
Свали този файл (инв. проект VI.rar)инв. проект VI.rar 4832 КБ2019-07-12 17:02
Свали този файл (инв. проект IV.rar)инв. проект IV.rar 13875 КБ2019-07-12 17:01
Свали този файл (инв. проек II.rar)инв. проек II.rar 6873 КБ2019-07-12 17:01
Свали този файл (Инв. проект I.rar)Инв. проект I.rar 12539 КБ2019-07-12 17:01
Свали този файл (Експертиза.pdf)Експертиза.pdf 810 КБ2019-07-12 16:59
Свали този файл (Доклад пазарно проучване.pdf)Доклад пазарно проучване.pdf 1676 КБ2019-07-12 16:59