Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет:


Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа и уличната мрежа в населените места на територията на община Калояново – с шестнадесет обособени позиции, както следва:


 1. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Калояново, община Калояново.
 2. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Дълго поле, община Калояново.
 3. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Ръжево Конаре, община Калояново.
 4. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Дуванлии, община Калояново.
 5. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Житница, община Калояново.
 6. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Ръжево, община Калояново.
 7. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Иван Вазово, община Калояново.
 8. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Черноземен, община Калояново.
 9. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Долна махала, община Калояново.
 10. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Горна Махала, община Калояново.
 11. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Песнопой, община Калояново.
 12. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Сухозем, община Калояново.
 13. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Бегово, община Калояново.
 14. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Главатар, община Калояново.
 15. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Отец Паисиево, община Калояново.
 16. Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Калояново.

 

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Договор №03 от 06.01.2020 г. - с. Долна Махала.pdf)Договор №03 от 06.01.2020 г. - с. Долна Махала.pdf 5287 КБ2020-01-23 10:33
Свали този файл (Договор №92 от 19.11.2019 г.- с. Иван Вазово.pdf)Договор №92 от 19.11.2019 г.- с. Иван Вазово.pdf 4092 КБ2019-11-19 14:26
Свали този файл (Договор №85 от 07.11.2019 г. - с. Дълго Поле.pdf)Договор №85 от 07.11.2019 г. - с. Дълго Поле.pdf 4253 КБ2019-11-13 10:05
Свали този файл (Договор №91 от 08.11.2019 г. - с. Бегово.pdf)Договор №91 от 08.11.2019 г. - с. Бегово.pdf 4182 КБ2019-11-11 11:21
Свали този файл (Договор №90 от 08.11.2019 г.-с. Сухозем.pdf)Договор №90 от 08.11.2019 г.-с. Сухозем.pdf 4278 КБ2019-11-11 11:20
Свали този файл (Договор №89 от 08.11.2019 г.- с. Песнопой.pdf)Договор №89 от 08.11.2019 г.- с. Песнопой.pdf 4317 КБ2019-11-11 11:20
Свали този файл (Договор №88 от 08.11.2019 г. - с. Черноземен.pdf)Договор №88 от 08.11.2019 г. - с. Черноземен.pdf 4315 КБ2019-11-11 11:20
Свали този файл (Договор №87 от 08.11.2019 г. - с. Ръжево.pdf)Договор №87 от 08.11.2019 г. - с. Ръжево.pdf 4222 КБ2019-11-11 11:20
Свали този файл (Договор №86 от 07.11.2019 г. - с. Ръжево Конаре.pdf)Договор №86 от 07.11.2019 г. - с. Ръжево Конаре.pdf 4267 КБ2019-11-07 14:06
Свали този файл (Договор №84 от 06.11.2019 г- - с. Главатар.pdf)Договор №84 от 06.11.2019 г- - с. Главатар.pdf 4201 КБ2019-11-06 10:57
Свали този файл (Договор №83 от 06.11.2019 г. - с. Отец Паисиево.pdf)Договор №83 от 06.11.2019 г. - с. Отец Паисиево.pdf 4122 КБ2019-11-06 10:57
Свали този файл (Договор №82 от 06.11.2019 г. - с. Горна Махахла.pdf)Договор №82 от 06.11.2019 г. - с. Горна Махахла.pdf 4389 КБ2019-11-06 10:56
Свали този файл (Договор №76 от 16.10.2019 г.- с. Житница.pdf)Договор №76 от 16.10.2019 г.- с. Житница.pdf 4532 КБ2019-10-23 11:50
Свали този файл (Договор №75 от 16.10.2019 г. - с. Дуванлий.pdf)Договор №75 от 16.10.2019 г. - с. Дуванлий.pdf 4529 КБ2019-10-23 11:50
Свали този файл (Протокол от 25.09.2019 г., Съобщение за прекратяване на обособени позиции №1 и №16.pdf)Протокол от 25.09.2019 г., Съобщение за прекратяване на обособени позиции №1 и №16.pdf 11881 КБ2019-09-25 13:11
Свали този файл (Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf)Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 731 КБ2019-09-16 17:06
Свали този файл (Информация до АОП за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf)Информация до АОП за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 1357 КБ2019-09-16 17:06
Свали този файл (Информация АОП.pdf)Информация АОП.pdf 1406 КБ2019-09-05 12:15
Свали този файл (Обява по чл. 20, ал. 3.pdf)Обява по чл. 20, ал. 3.pdf 8640 КБ2019-09-05 12:07
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 3701 КБ2019-09-05 12:06
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор.pdf 3486 КБ2019-09-05 12:06
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 125 КБ2019-09-05 12:06