Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

Ремонт на общественото улично осветление в населените места на територията на  община Калояново  с две обособени позиции:

 Обособена позиция 1 : Доставка и монтаж на LED осветителни тела за улично осветление в село Дълго Поле и в село Житница, община Калояново 

Обособена позиция 2: Поддръжка и текущ ремонт на съоръженията на общественото улично осветление в петнадесет населени места на територията на община Калояново“

Документи, свързани с обществената поръчка ще бъдат приложени като прикачени по-долу файлове

 

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Информация за изплатени суми по договор №31 от 02.06.2016 г..pdf)Информация за изплатени суми по договор №31 от 02.06.2016 г..pdf 422 КБ2016-07-14 15:20
Свали този файл (Договор №31 от 02.06.2016 г. - позиция 1.pdf)Договор №31 от 02.06.2016 г. - позиция 1.pdf 3793 КБ2016-06-15 16:51
Свали този файл (Приложение №2 към Договор №31 от 02.06.2016 г..pdf)Приложение №2 към Договор №31 от 02.06.2016 г..pdf 3934 КБ2016-06-15 16:51
Свали този файл (Приложение №3 към Договор №31 от 02.06.2016 г..pdf)Приложение №3 към Договор №31 от 02.06.2016 г..pdf 21675 КБ2016-06-15 16:50
Свали този файл (Договор №33 от 02.06.2016 г. -позиция 2.pdf)Договор №33 от 02.06.2016 г. -позиция 2.pdf 3877 КБ2016-06-15 16:50
Свали този файл (Приложение №2 към договор №33 от 02.06.2016 г. (2).pdf)Приложение №2 към договор №33 от 02.06.2016 г. (2).pdf 15529 КБ2016-06-15 16:50
Свали този файл (Приложение №3 към Договор №33 от 02.06.2016 г..pdf)Приложение №3 към Договор №33 от 02.06.2016 г..pdf 1453 КБ2016-06-15 16:50
Свали този файл (Протокол №1 от 12.04.2016 год., Приложение №1 и Приложение №2.pdf)Протокол №1 от 12.04.2016 год., Приложение №1 и Приложение №2.pdf 23037 КБ2016-05-05 09:50
Свали този файл (Решение №86 от 30.03.2016 г..jpg)Решение №86 от 30.03.2016 г..jpg 767 КБ2016-03-30 14:22
Свали този файл (Публична покана.pdf)Публична покана.pdf 4237 КБ2016-03-30 14:22
Свали този файл (Документация за участие.pdf)Документация за участие.pdf 5383 КБ2016-03-30 14:21
Свали този файл (Техническа спецификация по обособена позиция №.pdf)Техническа спецификация по обособена позиция №.pdf 4009 КБ2016-03-30 14:21
Свали този файл (Техническа спецификация по обособена позиция №2.pdf)Техническа спецификация по обособена позиция №2.pdf 2721 КБ2016-03-30 14:21
Свали този файл (Проект на договор по обособена позиция №1.pdf)Проект на договор по обособена позиция №1.pdf 3476 КБ2016-03-30 14:21
Свали този файл (Проект на договор по обособена позиция №2.pdf)Проект на договор по обособена позиция №2.pdf 3581 КБ2016-03-30 14:20
Свали този файл (Образци.rar)Образци.rar 206 КБ2016-03-30 14:20