Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на хранителни продукти в детските и социални заведения на територията на община Калояново”  с три обособени позиции: 

Обособена позиция 1 с предмет:Доставка на хляб и закуски в детските и социални заведения на територията на община Калояново;

Обособена позиция № 2 с предмет:Доставка на месо, риба, месни и рибни продукти; Мляко и млечни продукти; Плодове и зеленчуци; Други хранителни продукти

Обособена позиция № 3 с предмет:Доставка на консерви:  Плодови и зеленчукови”.

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове

                                                                         

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Обособена позиция №1.pdf)Обявление за приключване на договор - Обособена позиция №1.pdf 1789 КБ2018-02-02 12:02
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Обособена позиция №2.pdf)Обявление за приключване на договор - Обособена позиция №2.pdf 1803 КБ2018-02-02 12:02
Свали този файл (Обявление за приключване на договор - Обособена позиция №3.pdf)Обявление за приключване на договор - Обособена позиция №3.pdf 1772 КБ2018-02-02 12:01
Свали този файл (Информация за изплатена стойност.pdf)Информация за изплатена стойност.pdf 496 КБ2018-02-02 12:01
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка.pdf)Обявление за възложена поръчка.pdf 7084 КБ2017-01-25 15:50
Свали този файл (Договор №13 от 24.01.2017 год..pdf)Договор №13 от 24.01.2017 год..pdf 6135 КБ2017-01-25 15:50
Свали този файл (Договор № 06 от 09.01.2017 год..pdf)Договор № 06 от 09.01.2017 год..pdf 5944 КБ2017-01-25 15:49
Свали този файл (Договор № 05 от 09.01.2017 год..pdf)Договор № 05 от 09.01.2017 год..pdf 6041 КБ2017-01-25 15:49
Свали този файл (Решение  № 380 от 07.12.2016 год..pdf)Решение № 380 от 07.12.2016 год..pdf 4388 КБ2016-12-08 10:32
Свали този файл (Протокол от 28.11. 2016 год..pdf)Протокол от 28.11. 2016 год..pdf 18741 КБ2016-12-08 10:32
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови предложения.jpg)Съобщение за отваряне на ценови предложения.jpg 1462 КБ2016-11-01 16:56
Свали този файл (Протокол от 18.10.2016 год..pdf)Протокол от 18.10.2016 год..pdf 9488 КБ2016-10-18 12:07
Свали този файл (Решение за откриване на процедура до АОП (1).pdf)Решение за откриване на процедура до АОП (1).pdf 2971 КБ2016-09-16 12:40
Свали този файл (Обявление за поръчка до АОП.pdf)Обявление за поръчка до АОП.pdf 8027 КБ2016-09-16 12:40
Свали този файл (Решение №264 от 16.09.2016 г..pdf)Решение №264 от 16.09.2016 г..pdf 873 КБ2016-09-16 11:59
Свали този файл (Документация за участие в процедурата.pdf)Документация за участие в процедурата.pdf 25900 КБ2016-09-16 11:59
Свали този файл (Техническа спецификация- Приложение №1.pdf)Техническа спецификация- Приложение №1.pdf 8227 КБ2016-09-16 11:40
Свали този файл (Образци на документи -от Приложение №2 до Приложение №13.rar)Образци на документи -от Приложение №2 до Приложение №13.rar 71 КБ2016-09-16 11:40
Свали този файл (Проект на договор Обособена позиция №1 - Приложение 14.1.pdf)Проект на договор Обособена позиция №1 - Приложение 14.1.pdf 5663 КБ2016-09-16 11:40
Свали този файл (Проект на договор Обособена позиция №2-Приложение 14.2.pdf)Проект на договор Обособена позиция №2-Приложение 14.2.pdf 5719 КБ2016-09-16 11:39
Свали този файл (Проект на договор Обособена позиция №3 -Приложение 14.3.pdf)Проект на договор Обособена позиция №3 -Приложение 14.3.pdf 5658 КБ2016-09-16 11:39
Свали този файл (КСС- Приложение към Ценовото предложение по Обособена позиция №1.xls)КСС- Приложение към Ценовото предложение по Обособена позиция №1.xls 28 КБ2016-09-16 11:38
Свали този файл (КСС- Приложение към Ценовото предложение по Обособена позиция №2.xls)КСС- Приложение към Ценовото предложение по Обособена позиция №2.xls 61 КБ2016-09-16 11:38
Свали този файл (КСС- Приложение  към Ценовото предложение по обсобена позиця №3.xls)КСС- Приложение към Ценовото предложение по обсобена позиця №3.xls 31 КБ2016-09-16 11:38