Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Събиране и транспортиране на битови отпадъци, почистване на нерегламентирани замърсявания в Община Калояново
Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на договор.pdf)Обявление за приключване на договор.pdf 113 КБ2021-11-19 15:53
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - ОВ на ЕС.pdf)Обявление за възложена поръчка - ОВ на ЕС.pdf 1569 КБ2018-10-03 10:55
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка -АОП.pdf)Обявление за възложена поръчка -АОП.pdf 4102 КБ2018-10-03 10:54
Свали този файл (Договор № 68 от 20.09.2018 г..pdf)Договор № 68 от 20.09.2018 г..pdf 11607 КБ2018-10-03 10:54
Свали този файл (Приложение №2.pdf)Приложение №2.pdf 16687 КБ2018-10-03 10:54
Свали този файл (Приложение №3.pdf)Приложение №3.pdf 559 КБ2018-10-03 10:54
Свали този файл (Приложение №4А и №4Б.pdf)Приложение №4А и №4Б.pdf 639 КБ2018-10-03 10:53
Свали този файл (Решение №287 от 29.08.2018 г. за определяне на изпълнител.pdf)Решение №287 от 29.08.2018 г. за определяне на изпълнител.pdf 2116 КБ2018-08-29 11:35
Свали този файл (Доклад от работата на комисията.pdf)Доклад от работата на комисията.pdf 3743 КБ2018-08-29 11:35
Свали този файл (Протокол №2.pdf)Протокол №2.pdf 1812 КБ2018-08-29 11:35
Свали този файл (Протокол №1.pdf)Протокол №1.pdf 1945 КБ2018-08-29 11:35
Свали този файл (Съобщения за отваряне на ценовите предложения.pdf)Съобщения за отваряне на ценовите предложения.pdf 302 КБ2018-08-01 12:18
Свали този файл (Разяснение_1 по условията за участие в обществена поръчка.pdf)Разяснение_1 по условията за участие в обществена поръчка.pdf 669 КБ2018-05-29 13:46
Свали този файл (Решение за откриване на процедура - административен акт.pdf)Решение за откриване на процедура - административен акт.pdf 716 КБ2018-05-23 10:27
Свали този файл (Решение за откриване на процедура -РОП.pdf)Решение за откриване на процедура -РОП.pdf 2726 КБ2018-05-23 10:27
Свали този файл (Обявление - ОВ на ЕС.pdf)Обявление - ОВ на ЕС.pdf 4636 КБ2018-05-23 10:26
Свали този файл (Обявление за поръчка - РОП.pdf)Обявление за поръчка - РОП.pdf 5960 КБ2018-05-23 10:26
Свали този файл (Документация за участие.pdf)Документация за участие.pdf 14572 КБ2018-05-23 10:25
Свали този файл (Методика за оценка на офертите.pdf)Методика за оценка на офертите.pdf 558 КБ2018-05-23 10:25
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 4343 КБ2018-05-23 10:24
Свали този файл (Образец №6 - Проект на договор.pdf)Образец №6 - Проект на договор.pdf 8812 КБ2018-05-23 10:24
Свали този файл (espd-request - образец №2а.zip)espd-request - образец №2а.zip 86 КБ2018-05-23 10:23
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 101 КБ2018-05-23 10:23