Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР по рехабилитация на улична мрежа община Калояново с две обособени позиции : Обособена позиция 1 : Рехабилитация на улица „44-та” от о.т. 155-157-158 до о.т. 159 в село Дълго поле, община Калояново; Обособена позиция 2 : Рехабилитация на улица „2-ра” от о.т. 158 до о.т. 123 в село Бегово, община Калояново.

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Договор №57 от 22.08.2019 г..pdf)Договор №57 от 22.08.2019 г..pdf 6611 КБ2019-08-22 14:41
Свали този файл (Приложение №1- ТП (1).pdf)Приложение №1- ТП (1).pdf 2168 КБ2019-08-22 14:41
Свали този файл (Приложение №2- ЦП (1).pdf)Приложение №2- ЦП (1).pdf 5894 КБ2019-08-22 14:40
Свали този файл (Договор№ 58 от 22.08.2019 г..pdf)Договор№ 58 от 22.08.2019 г..pdf 6453 КБ2019-08-22 14:37
Свали този файл (Приложение №1 -ТП(2).pdf)Приложение №1 -ТП(2).pdf 2057 КБ2019-08-22 14:36
Свали този файл (Приложение №2- ЦП (2).pdf)Приложение №2- ЦП (2).pdf 6160 КБ2019-08-22 14:35
Свали този файл (Протокол от 06.08.2019 г..pdf)Протокол от 06.08.2019 г..pdf 12429 КБ2019-08-13 14:17
Свали този файл (Приложение към протокола.pdf)Приложение към протокола.pdf 18115 КБ2019-08-13 14:16
Свали този файл (Информация до АОП за удължаване срока за получаване на оферти.pdf)Информация до АОП за удължаване срока за получаване на оферти.pdf 1355 КБ2019-08-01 17:37
Свали този файл (Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf)Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 506 КБ2019-08-01 17:37
Свали този файл (Информация до АОП.pdf)Информация до АОП.pdf 1387 КБ2019-07-18 11:39
Свали този файл (Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf)Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf 6913 КБ2019-07-18 11:38
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 75 КБ2019-07-18 10:41
Свали този файл (Проект на договор - обособена позиция №1.pdf)Проект на договор - обособена позиция №1.pdf 5680 КБ2019-07-18 10:41
Свали този файл (Проект на договор - обособена позиция №2.pdf)Проект на договор - обособена позиция №2.pdf 5807 КБ2019-07-18 10:40
Свали този файл (Техническа спецификация - обособена позиция №1.pdf)Техническа спецификация - обособена позиция №1.pdf 532 КБ2019-07-18 10:40
Свали този файл (Техническа спецификация - обособена позиция №2.pdf)Техническа спецификация - обособена позиция №2.pdf 533 КБ2019-07-18 10:40
Свали този файл (Проект ул. 44-та с. Дълго поле.rar)Проект ул. 44-та с. Дълго поле.rar 4351 КБ2019-07-18 10:40
Свали този файл (Проект ул. 2-ра с. Бегово.rar)Проект ул. 2-ра с. Бегово.rar 4011 КБ2019-07-18 10:40
Свали този файл (Доклад за пазарно проучване.pdf)Доклад за пазарно проучване.pdf 5686 КБ2019-07-18 10:40