Покана за участие в пазарни консултации

 

Във връзка с кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна фианансова помощ по процедура за набиране на проектни предложения BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020  община Калояново изготвя проектно предложение  с предмет „Изпълнение на демонстрационен проект за домашно компостиране в Община Калояново.

 

Съгласно условията за кандидатстване на оперативната програма допустими дейности са подготовка на обосновка и  "Кампания за популяризиране на резултатите от проекта", за която община Калояново , област Пловдив обявява , че събира оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации , съгласно ЗОП за определяне на стойността на разхода.

 

Срока за подаване на оферти - до 17:30 ч. на 23.08.2019 г.

 

 

 

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение №358 от 26.08.2019 г..pdf)Решение №358 от 26.08.2019 г..pdf 569 КБ2019-08-27 13:47
Свали този файл (Протокол от 26.08.2019 г..pdf)Протокол от 26.08.2019 г..pdf 884 КБ2019-08-27 13:47
Свали този файл (Оферта участник.pdf)Оферта участник.pdf 1515 КБ2019-08-27 13:46
Свали този файл (Покана за участие в пазарни консултации.pdf)Покана за участие в пазарни консултации.pdf 971 КБ2019-08-20 17:56
Свали този файл (Техническа спецификация.doc)Техническа спецификация.doc 35 КБ2019-08-20 17:56
Свали този файл (Образци на документи.doc)Образци на документи.doc 55 КБ2019-08-20 17:54
Свали този файл (КСС-Приложение 2.1..xls)КСС-Приложение 2.1..xls 35 КБ2019-08-20 17:49