Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет:

LED осветление на път PDV-2056(II-64) гара Калояново-Дълго поле-разширение на съществуваща улична осветителна мрежа на село Дълго поле, община Калояново.

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.

 

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Съобщение за прекратяване.pdf)Съобщение за прекратяване.pdf 533 КБ2019-10-15 15:48
Свали този файл (Информация до АОП за удължаване на срока.pdf)Информация до АОП за удължаване на срока.pdf 1099 КБ2019-10-11 17:27
Свали този файл (Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf)Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 485 КБ2019-10-11 17:26
Свали този файл (Информация до АОП.pdf)Информация до АОП.pdf 1927 КБ2019-09-30 14:16
Свали този файл (Обява по чл. 20, ал. 3.pdf)Обява по чл. 20, ал. 3.pdf 7532 КБ2019-09-30 14:04
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 16098 КБ2019-09-30 14:03
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор.pdf 5165 КБ2019-09-30 14:03
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 80 КБ2019-09-30 14:03
Свали този файл (Доклад пазарно проучване.pdf)Доклад пазарно проучване.pdf 2602 КБ2019-09-30 14:03
Свали този файл (Част Електро.rar)Част Електро.rar 17424 КБ2019-09-30 14:02
Свали този файл (Част Пътна.rar)Част Пътна.rar 17169 КБ2019-09-30 14:02