Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти в детските и социални заведения на територията на община Калояново - Възложена Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.
Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на договор.pdf)Обявление за приключване на договор.pdf 126 КБ2021-04-20 16:48
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка.pdf)Обявление за възложена поръчка.pdf 422 КБ2020-04-06 11:22
Свали този файл (Договор №30 от 30.03.2020 г..pdf)Договор №30 от 30.03.2020 г..pdf 913 КБ2020-04-06 11:22
Свали този файл (Предложение за изпълнение на поръчката.pdf)Предложение за изпълнение на поръчката.pdf 106 КБ2020-04-06 11:21
Свали този файл (Ценово предложение.pdf)Ценово предложение.pdf 411 КБ2020-04-06 11:21
Свали този файл (Решение №105 от 11.03.2020 г..pdf)Решение №105 от 11.03.2020 г..pdf 185 КБ2020-03-11 10:31
Свали този файл (Протокол от 09.03.2020 г..pdf)Протокол от 09.03.2020 г..pdf 265 КБ2020-03-11 10:30
Свали този файл (Протокол от 04.03.2020 г..pdf)Протокол от 04.03.2020 г..pdf 106 КБ2020-03-11 10:30
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf 38 КБ2020-03-04 14:11
Свали този файл (Протокол от 20.02.2020 г..pdf)Протокол от 20.02.2020 г..pdf 2459 КБ2020-02-21 12:25
Свали този файл (Обявление за поръчка.pdf)Обявление за поръчка.pdf 5360 КБ2020-01-29 11:58
Свали този файл (Решение за откриване на процедура.pdf)Решение за откриване на процедура.pdf 2883 КБ2020-01-29 11:58
Свали този файл (Решение №40 от 29.01.2020 г.- Административен акт.pdf)Решение №40 от 29.01.2020 г.- Административен акт.pdf 926 КБ2020-01-29 10:30
Свали този файл (Документация за участие в обществената поръчка.pdf)Документация за участие в обществената поръчка.pdf 14916 КБ2020-01-29 10:29
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 8893 КБ2020-01-29 10:29
Свали този файл (Проект на договор - образец №5.pdf)Проект на договор - образец №5.pdf 11146 КБ2020-01-29 10:28
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 253 КБ2020-01-29 10:28