Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изработване на проект за общ устройствен план на община Калояново, екологична оценка и оценка за съвместимост -затворена Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.
Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключена поръчка -2020г. ОУП.pdf)Обявление за приключена поръчка - 2020 г. ОУПОбявление за приключена поръчка - 2020 г. ОУП1270 КБ2024-06-24 12:55
Свали този файл (Договор за обществена поръчка, Ценово предложение.pdf)Договор за обществена поръчка, Ценово предложение.pdf 1021 КБ2020-12-02 17:03
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка.pdf)Обявление за възложена поръчка.pdf 280 КБ2020-12-02 17:02
Свали този файл (Решение № 355 от 12.10.2020 г. за избор на изпълнител.pdf)Решение № 355 от 12.10.2020 г. за избор на изпълнител.pdf 1046 КБ2020-10-12 13:42
Свали този файл (Протокол на основание чл.181, ал.4 от 01.10.2020 г..pdf)Протокол на основание чл.181, ал.4 от 01.10.2020 г..pdf 7869 КБ2020-10-12 13:42
Свали този файл (Протокол № 3 от 30.09.2020 г..pdf)Протокол № 3 от 30.09.2020 г..pdf 2529 КБ2020-10-12 13:42
Свали този файл (Протокол № 2 от 09.09.2020 г..pdf)Протокол № 2 от 09.09.2020 г..pdf 4167 КБ2020-10-12 13:42
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf)Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 50 КБ2020-09-09 14:41
Свали този файл (Протокол №1 от 17.07.2020 г..pdf)Протокол №1 от 17.07.2020 г..pdf 3052 КБ2020-07-20 13:47
Свали този файл (Решение №210 от 11.06.2020 г. -Административен акт.pdf)Решение №210 от 11.06.2020 г. -Административен акт.pdf 382 КБ2020-06-11 13:52
Свали този файл (Решение №210 от 11.06.2020 г. - АОП.pdf)Решение №210 от 11.06.2020 г. - АОП.pdf 261 КБ2020-06-11 13:51
Свали този файл (Обявление за поръчка - АОП.pdf)Обявление за поръчка - АОП.pdf 491 КБ2020-06-11 13:51
Свали този файл (Документация за участие в обществена поръчка.pdf)Документация за участие в обществена поръчка.pdf 1368 КБ2020-06-11 13:51
Свали този файл (Техническа спецификация за изготвяне на проект за ОУП на община Калояновоf.pdf)Техническа спецификация за изготвяне на проект за ОУП на община Калояновоf.pdf 689 КБ2020-06-11 13:50
Свали този файл (Техническа спецификация за изготвяне на екологична оценка и оценка за съвместимост.pdf)Техническа спецификация за изготвяне на екологична оценка и оценка за съвместимост.pdf 134 КБ2020-06-11 13:50
Свали този файл (Техническо задание за ОУП на община Калояново.pdf)Техническо задание за ОУП на община Калояново.pdf 6816 КБ2020-06-11 13:50
Свали този файл (Приложение 2 към ОУПО.pdf)Приложение 2 към ОУПО.pdf 5102 КБ2020-06-11 13:49
Свали този файл (писмо РИОСВ.pdf)писмо РИОСВ.pdf 1495 КБ2020-06-11 13:49
Свали този файл (писмо Министерство на културата.pdf)писмо Министерство на културата.pdf 1300 КБ2020-06-11 13:49
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор.pdf 647 КБ2020-06-11 13:49
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 81 КБ2020-06-11 13:48
Свали този файл (espd-request - образец 2а.zip)espd-request - образец 2а.zip 89 КБ2020-06-11 13:48