Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

Изпълнение на строеж: Изграждане на тротоари и подпорни стени към тях, пешеходна пътека към ДГ „Иглика“-с. Дуванлии, община Калояново.

 

Документите свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Договор №45 от 11.06.2018 г..pdf)Договор №45 от 11.06.2018 г..pdf 8626 КБ2018-06-13 15:59
Свали този файл (Протокол от 15.05.2018 г..pdf)Протокол от 15.05.2018 г..pdf 16485 КБ2018-05-16 11:57
Свали този файл (Информация до АОП за удължаване на срока.pdf)Информация до АОП за удължаване на срока.pdf 1553 КБ2018-03-02 11:23
Свали този файл (Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf)Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 267 КБ2018-03-01 18:11
Свали този файл (Разяснение по условията на обществената поръчка.pdf)Разяснение по условията на обществената поръчка.pdf 474 КБ2018-02-22 16:26
Свали този файл (Информация до АОП.pdf)Информация до АОП.pdf 888 КБ2018-02-14 15:10
Свали този файл (Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf)Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf 3284 КБ2018-02-14 14:52
Свали този файл (Документация за участие за възлагане на обществена поръчка.pdf)Документация за участие за възлагане на обществена поръчка.pdf 7625 КБ2018-02-14 14:52
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 8652 КБ2018-02-14 14:51
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор.pdf 4701 КБ2018-02-14 14:51
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 38 КБ2018-02-14 14:51
Свали този файл (геодезия чертежи.rar)геодезия чертежи.rar 5184 КБ2018-02-14 14:51
Свали този файл (Геодезия.pdf)Геодезия.pdf 7827 КБ2018-02-14 14:50
Свали този файл (ПБЗ.pdf)ПБЗ.pdf 7880 КБ2018-02-14 14:50
Свали този файл (ПУСО.pdf)ПУСО.pdf 16122 КБ2018-02-14 14:50
Свали този файл (пътна част.rar)пътна част.rar 22424 КБ2018-02-14 14:49
Свали този файл (Разрешение за строеж.pdf)Разрешение за строеж.pdf 769 КБ2018-02-14 14:49
Свали този файл (Становище МВР.pdf)Становище МВР.pdf 456 КБ2018-02-14 14:49
Свали този файл (Становище Пожарна.pdf)Становище Пожарна.pdf 651 КБ2018-02-14 14:49