Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Реконструкция на открит отводнителен канал по бул. "Райко Даскалов" в с. Калояново, община Калояново.

 

Документите, свързани с  обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Договор №34 от 08.05.2018 г..pdf)Договор №34 от 08.05.2018 г..pdf 5033 КБ2018-05-08 13:58
Свали този файл (Приложения към договора.pdf)Приложения към договора.pdf 1827 КБ2018-05-08 13:58
Свали този файл (Протокол от работата на комисията.pdf)Протокол от работата на комисията.pdf 10696 КБ2018-03-01 12:23
Свали този файл (Приложение №1 към Протокол от работата на комисията.pdf)Приложение №1 към Протокол от работата на комисията.pdf 5905 КБ2018-03-01 12:23
Свали този файл (Информация до АОП за удължаване на срока.pdf)Информация до АОП за удължаване на срока.pdf 1448 КБ2018-02-16 17:41
Свали този файл (Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf)Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 243 КБ2018-02-16 17:41
Свали този файл (Информация до АОП.pdf)Информация до АОП.pdf 1431 КБ2018-02-01 11:11
Свали този файл (Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf)Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf 2853 КБ2018-02-01 10:53
Свали този файл (Документация за участие в обществената поръчка.pdf)Документация за участие в обществената поръчка.pdf 7112 КБ2018-02-01 10:53
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 7421 КБ2018-02-01 10:53
Свали този файл (Проект на Договор за обществена поръчка.pdf)Проект на Договор за обществена поръчка.pdf 4734 КБ2018-02-01 10:52
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 41 КБ2018-02-01 10:52
Свали този файл (Разрешение за строеж.pdf)Разрешение за строеж.pdf 5807 КБ2018-02-01 10:51
Свали този файл (Геодезия Част 1.pdf)Геодезия Част 1.pdf 23374 КБ2018-02-01 10:51
Свали този файл (Геодезия част 2.pdf)Геодезия част 2.pdf 17575 КБ2018-02-01 10:51
Свали този файл (Чертежи геодезия.rar)Чертежи геодезия.rar 1855 КБ2018-02-01 10:33
Свали този файл (Част Временна организация и безопастност на движението.rar)Част Временна организация и безопастност на движението.rar 13217 КБ2018-02-01 10:30
Свали този файл (част ВиК.rar)част ВиК.rar 19373 КБ2018-02-01 10:24
Свали този файл (част план за безопасност и здраве.rar)част план за безопасност и здраве.rar 13129 КБ2018-02-01 10:23
Свали този файл (Част План за управление на строителните отпадъци.rar)Част План за управление на строителните отпадъци.rar 11594 КБ2018-02-01 10:23
Свали този файл (Част Пожарна безопасност.rar)Част Пожарна безопасност.rar 3897 КБ2018-02-01 10:22
Свали този файл (Част Пътна.rar)Част Пътна.rar 9130 КБ2018-02-01 10:22