Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет"Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Калояново
Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf)Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf 145 КБ2021-10-29 16:32
Свали този файл (Допълнителни  споразумения.pdf)Допълнителни споразумения.pdf 177 КБ2020-12-14 14:51
Свали този файл (Обявление за изменение - ОВ на ЕС.pdf)Обявление за изменение - ОВ на ЕС.pdf 114 КБ2020-12-14 14:51
Свали този файл (Обявление за изменение - АОП.pdf)Обявление за изменение - АОП.pdf 187 КБ2020-12-14 14:51
Свали този файл (Договор №42 от 15.07.2019 г. за възлагане на оществена поръчка.pdf)Договор №42 от 15.07.2019 г. за възлагане на оществена поръчка.pdf 17060 КБ2019-07-18 12:23
Свали този файл (Приложение  -Ценово предложение.pdf)Приложение -Ценово предложение.pdf 19209 КБ2019-07-18 12:23
Свали този файл (Приложение - Предложение за изпълнение на поръчката.pdf)Приложение - Предложение за изпълнение на поръчката.pdf 4466 КБ2019-07-18 12:23
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - АОП.pdf)Обявление за възложена поръчка - АОП.pdf 4466 КБ2019-07-18 12:23
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - ОВ на ЕС.pdf)Обявление за възложена поръчка - ОВ на ЕС.pdf 2108 КБ2019-07-18 12:22
Свали този файл (Решение №430 от 03.12.2018 г..pdf)Решение №430 от 03.12.2018 г..pdf 3189 КБ2018-12-04 12:40
Свали този файл (Доклад от работата на комисията.pdf)Доклад от работата на комисията.pdf 3156 КБ2018-12-04 12:40
Свали този файл (Протокол №  4.pdf)Протокол № 4.pdf 4022 КБ2018-12-04 12:40
Свали този файл (Протокол № 3 (1).pdf)Протокол № 3 (1).pdf 16113 КБ2018-12-04 12:40
Свали този файл (Протокол № 3 (2).pdf)Протокол № 3 (2).pdf 16988 КБ2018-12-04 12:39
Свали този файл (Протокол № 3 (3).pdf)Протокол № 3 (3).pdf 22082 КБ2018-12-04 12:39
Свали този файл (Протокол № 2.pdf)Протокол № 2.pdf 1889 КБ2018-12-04 12:39
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценови предложение.pdf)Съобщение за отваряне на ценови предложение.pdf 615 КБ2018-11-19 15:20
Свали този файл (Протокол № 1.1.pdf)Протокол № 1.1.pdf 2676 КБ2018-08-29 11:39
Свали този файл (Прилижение № 1.1.pdf)Прилижение № 1.1.pdf 6623 КБ2018-08-29 11:39
Свали този файл (Протокол № 1.2.pdf)Протокол № 1.2.pdf 5496 КБ2018-08-29 11:39
Свали този файл (Приложение № 1.2.pdf)Приложение № 1.2.pdf 14147 КБ2018-08-29 11:38
Свали този файл (Разяснение №3 по условията за участие в обществена поръчка.pdf)Разяснение №3 по условията за участие в обществена поръчка.pdf 450 КБ2018-05-23 17:40
Свали този файл (Разяснение №2 по условията за участие в обществена поръчка.pdf)Разяснение №2 по условията за участие в обществена поръчка.pdf 1152 КБ2018-05-23 17:40
Свали този файл (Разяснение №1 по условия за участие в обществена поръчка.pdf)Разяснение №1 по условия за участие в обществена поръчка.pdf 687 КБ2018-05-21 13:46
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор.pdf 4066 КБ2018-04-27 14:13
Свали този файл (еЕЕДОП_1.rar)еЕЕДОП_1.rar 104 КБ2018-04-27 14:08
Свали този файл (ПБ 2059.rar)ПБ 2059.rar 2830 КБ2018-04-27 14:07
Свали този файл (ПБЗ - 2059.pdf)ПБЗ - 2059.pdf 387 КБ2018-04-27 14:07
Свали този файл (времена организация 2059.rar)времена организация 2059.rar 5532 КБ2018-04-27 13:54
Свали този файл (геодезия 2059.rar)геодезия 2059.rar 5232 КБ2018-04-27 13:54
Свали този файл (организация на движението 2059.rar)организация на движението 2059.rar 4757 КБ2018-04-27 13:54
Свали този файл (подземна и надземна инфраструктура 2059.rar)подземна и надземна инфраструктура 2059.rar 4071 КБ2018-04-27 13:53
Свали този файл (Част пътна 2059.rar)Част пътна 2059.rar 12398 КБ2018-04-27 13:53
Свали този файл (Временна организация 2056.rar)Временна организация 2056.rar 14485 КБ2018-04-27 13:51
Свали този файл (геодезия 2056.rar)геодезия 2056.rar 23153 КБ2018-04-27 13:51
Свали този файл (надземна техническа инфра структура 2056.rar)надземна техническа инфра структура 2056.rar 4884 КБ2018-04-27 13:51
Свали този файл (Напречни профили_2  2056.rar)Напречни профили_2 2056.rar 10979 КБ2018-04-27 13:50
Свали този файл (напречни профили 2056.rar)напречни профили 2056.rar 17936 КБ2018-04-27 13:49
Свали този файл (организация на движението 2056.rar)организация на движението 2056.rar 21014 КБ2018-04-27 13:49
Свали този файл (ПБЗ 2056.rar)ПБЗ 2056.rar 11737 КБ2018-04-27 13:49
Свали този файл (Пожарна безопасност 2056.rar)Пожарна безопасност 2056.rar 2763 КБ2018-04-27 13:48
Свали този файл (ПУСО 2056.rar)ПУСО 2056.rar 8032 КБ2018-04-27 13:48
Свали този файл (Част пътна 2056.rar)Част пътна 2056.rar 18698 КБ2018-04-27 13:48
Свали този файл (ВОД.pdf)ВОД.pdf 1243 КБ2018-04-27 13:42
Свали този файл (Количествена сметка.pdf)Количествена сметка.pdf 678 КБ2018-04-27 13:42
Свали този файл (План за безопасност и здраве.pdf)План за безопасност и здраве.pdf 3977 КБ2018-04-27 13:42
Свали този файл (ПУСО.pdf)ПУСО.pdf 4463 КБ2018-04-27 13:42
Свали този файл (Сигнализация и маркировка.pdf)Сигнализация и маркировка.pdf 4408 КБ2018-04-27 13:41
Свали този файл (Част Електротехническа.rar)Част Електротехническа.rar 6115 КБ2018-04-27 13:41
Свали този файл (Част пътна.rar)Част пътна.rar 25344 КБ2018-04-27 13:40
Свали този файл (Образци.rar)Образци.rar 365 КБ2018-04-27 13:37
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 10329 КБ2018-04-27 13:36
Свали този файл (Документация за участи в обществена поръчка.pdf)Документация за участи в обществена поръчка.pdf 5105 КБ2018-04-27 13:35
Свали този файл (Обявление за поръчка -ОВ  на ЕС.pdf)Обявление за поръчка -ОВ на ЕС.pdf 4467 КБ2018-04-27 13:35
Свали този файл (Обявление за поръчка  - АОП.pdf)Обявление за поръчка - АОП.pdf 5832 КБ2018-04-26 11:54
Свали този файл (Решение №110 от 23.04.2018 г. до АОП.pdf)Решение №110 от 23.04.2018 г. до АОП.pdf 3443 КБ2018-04-26 11:53
Свали този файл (Решение №110 от 23.04.2018 г. под формата на административен акт.pdf)Решение №110 от 23.04.2018 г. под формата на административен акт.pdf 1145 КБ2018-04-26 11:53