Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:Консултантски услуги по управление на проект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Калояново

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Договор №63 от 31.08.2018 г..pdf)Договор №63 от 31.08.2018 г..pdf 9486 КБ2018-09-03 16:00
Свали този файл (Техническа спецификация - Приложение №1 към договора.pdf)Техническа спецификация - Приложение №1 към договора.pdf 1640 КБ2018-09-03 16:00
Свали този файл (Протокол №2 от 02.08.2018 г..pdf)Протокол №2 от 02.08.2018 г..pdf 20601 КБ2018-08-03 14:29
Свали този файл (Протокол №1 от 19.06.2018 г..pdf)Протокол №1 от 19.06.2018 г..pdf 3576 КБ2018-06-21 11:58
Свали този файл (Информация до АОП.pdf)Информация до АОП.pdf 1638 КБ2018-04-04 14:37
Свали този файл (Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf)Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf 3968 КБ2018-04-04 14:03
Свали този файл (Указания за участие.pdf)Указания за участие.pdf 5490 КБ2018-04-04 14:03
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 1640 КБ2018-04-04 14:03
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор.pdf 2451 КБ2018-04-04 14:03
Свали този файл (Образци.rar)Образци.rar 607 КБ2018-04-04 14:02