Покана до определени лица за участие в обществена поръчка с предмет:

 

Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа и уличната мрежа в населените места на територията на община Калояново – с три обособени позиции, както следва:

 

  1. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Дуванлии, община Калояново.
  2. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Житница, община Калояново.
  3. Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Калояново

 

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.