Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет:


Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа и уличната мрежа в населените места на територията на община Калояново – с шестнадесет обособени позиции, както следва

 1. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Калояново, община Калояново.
 2. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Дълго поле, община Калояново.
 3. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Ръжево Конаре, община Калояново.
 4. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Дуванлии, община Калояново.
 5. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Житница, община Калояново.
 6. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Ръжево, община Калояново.
 7. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Иван Вазово, община Калояново.
 8. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Черноземен, община Калояново.
 9. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Долна махала, община Калояново.
 10. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Горна Махала, община Калояново.
 11. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Песнопой, община Калояново.
 12. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Сухозем, община Калояново.
 13. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Бегово, община Калояново.
 14. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Главатар, община Калояново.
 15. Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в с. Отец Паисиево, община Калояново.
 16. Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Калояново.

 

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Договор №11 от 17.01.2019 г. - с. Бегово.pdf)Договор №11 от 17.01.2019 г. - с. Бегово.pdf 4194 КБ2019-01-17 16:24
Свали този файл (Договор №10 от 17.01.2019 г. - с. Горна махала.pdf)Договор №10 от 17.01.2019 г. - с. Горна махала.pdf 4248 КБ2019-01-17 16:24
Свали този файл (Договор №89 от 28.12.2018 г. - с. Песнопой.pdf)Договор №89 от 28.12.2018 г. - с. Песнопой.pdf 4218 КБ2019-01-04 14:54
Свали този файл (Договор №88 от 21.12.2018 г. - с. Отец Паисиево.pdf)Договор №88 от 21.12.2018 г. - с. Отец Паисиево.pdf 4218 КБ2018-12-21 12:29
Свали този файл (Договор №87 от 18.12.2018 г. - с. Ръжево Конаре.pdf)Договор №87 от 18.12.2018 г. - с. Ръжево Конаре.pdf 4243 КБ2018-12-18 10:23
Свали този файл (Договор №86 от 18.12.2018 г. - с. Дълго поле.pdf)Договор №86 от 18.12.2018 г. - с. Дълго поле.pdf 4212 КБ2018-12-18 10:23
Свали този файл (Договор №84 от 10.12.2018 г. - с. Главатар.pdf)Договор №84 от 10.12.2018 г. - с. Главатар.pdf 4189 КБ2018-12-10 13:44
Свали този файл (Договор №83 от 03.12.2018 г. - с. Иван Вазово.pdf)Договор №83 от 03.12.2018 г. - с. Иван Вазово.pdf 4248 КБ2018-12-05 15:58
Свали този файл (Договор №81 от 28.11.2018 г. - с. Сухозем.pdf)Договор №81 от 28.11.2018 г. - с. Сухозем.pdf 4260 КБ2018-11-28 12:05
Свали този файл (Договор №80 от 28.11.2018 г. - с. Долна Махала.pdf)Договор №80 от 28.11.2018 г. - с. Долна Махала.pdf 4219 КБ2018-11-28 12:05
Свали този файл (Договор №79 от 28.11.2018 г. - с. Черноземен.pdf)Договор №79 от 28.11.2018 г. - с. Черноземен.pdf 4244 КБ2018-11-28 12:05
Свали този файл (Договор №78 от 28.11.2018 г. - с. Ръжево.pdf)Договор №78 от 28.11.2018 г. - с. Ръжево.pdf 4230 КБ2018-11-28 12:05
Свали този файл (договор №77 от 28.11.2018 г. - с. Калояново.pdf)договор №77 от 28.11.2018 г. - с. Калояново.pdf 4184 КБ2018-11-28 12:05
Свали този файл (Съобщение за прекратяване - Обособена позиция №4 и Обособена позиция №5.pdf)Съобщение за прекратяване - Обособена позиция №4 и Обособена позиция №5.pdf 554 КБ2018-11-20 14:36
Свали този файл (Съобщение за прекратяване по обособена позиция №16.pdf)Съобщение за прекратяване по обособена позиция №16.pdf 575 КБ2018-11-16 15:13
Свали този файл (Протокол от 16.11.2018 г..pdf)Протокол от 16.11.2018 г..pdf 14967 КБ2018-11-16 15:13
Свали този файл (Информация до АОП за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf)Информация до АОП за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 1868 КБ2018-11-05 17:30
Свали този файл (Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf)Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 657 КБ2018-11-05 17:29
Свали този файл (Информация до АОП.pdf)Информация до АОП.pdf 1863 КБ2018-10-24 15:51
Свали този файл (Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3.pdf)Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3.pdf 8765 КБ2018-10-24 15:19
Свали този файл (Техническа спецификация за изпълнение на поръчката.pdf)Техническа спецификация за изпълнение на поръчката.pdf 3480 КБ2018-10-24 15:19
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор.pdf 3084 КБ2018-10-24 15:19
Свали този файл (Образци.rar)Образци.rar 33 КБ2018-10-24 15:19