Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти в детските и социални заведения на територията на община Калояново - Отворена Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.
Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Протокол от 20.02.2020 г..pdf)Протокол от 20.02.2020 г..pdf 2459 КБ2020-02-21 12:25
Свали този файл (Обявление за поръчка.pdf)Обявление за поръчка.pdf 5360 КБ2020-01-29 11:58
Свали този файл (Решение за откриване на процедура.pdf)Решение за откриване на процедура.pdf 2883 КБ2020-01-29 11:58
Свали този файл (Решение №40 от 29.01.2020 г.- Административен акт.pdf)Решение №40 от 29.01.2020 г.- Административен акт.pdf 926 КБ2020-01-29 10:30
Свали този файл (Документация за участие в обществената поръчка.pdf)Документация за участие в обществената поръчка.pdf 14916 КБ2020-01-29 10:29
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 8893 КБ2020-01-29 10:29
Свали този файл (Проект на договор - образец №5.pdf)Проект на договор - образец №5.pdf 11146 КБ2020-01-29 10:28
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 253 КБ2020-01-29 10:28