Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на гориво за отопление( газьол/дизел) за нуждите на детски и социални заведения на територията на община Калояново.

 Документи, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.

 

 

 


 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на договор.pdf)Обявление за приключване на договор.pdf 206 КБ2020-05-11 14:44
Свали този файл (Допълнително споразумение към БД №014 от 18.01.2017 г..pdf)Допълнително споразумение към БД №014 от 18.01.2017 г..pdf 765 КБ2019-04-25 11:50
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка.pdf)Обявление за възложена поръчка.pdf 4643 КБ2017-02-27 16:32
Свали този файл (Борсов договор №014 от 18.01.2017 год..pdf)Борсов договор №014 от 18.01.2017 год..pdf 3833 КБ2017-02-27 16:31
Свали този файл (Решение до АОП.pdf)Решение до АОП.pdf 3219 КБ2016-12-28 14:25
Свали този файл (Решение №430 от 28.12.2016 год..pdf)Решение №430 от 28.12.2016 год..pdf 1490 КБ2016-12-28 14:24
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 2108 КБ2016-12-28 14:24