Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Корекционни мероприятия и укрепване левия бряг на р. Стряма след съществуващия мост в землището на село Песнопой, община Калояново.

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Договор за СМР №51 от 14.06.2017 год..pdf)Договор за СМР №51 от 14.06.2017 год..pdf 8728 КБ2017-06-26 14:44
Свали този файл (Ценово предложение.pdf)Ценово предложение.pdf 4356 КБ2017-06-26 14:44
Свали този файл (Предложение за изпълнение на поръчката.pdf)Предложение за изпълнение на поръчката.pdf 2242 КБ2017-06-26 14:44
Свали този файл (Подробен линенен календарен график.pdf)Подробен линенен календарен график.pdf 2218 КБ2017-06-26 14:43
Свали този файл (Диаграме на работната ръка.pdf)Диаграме на работната ръка.pdf 972 КБ2017-06-26 14:43
Свали този файл (Таблица -Разпределение на технически и човешки ресурс.pdf)Таблица -Разпределение на технически и човешки ресурс.pdf 666 КБ2017-06-26 14:42
Свали този файл (Строителна програма - стр. 27-54.pdf)Строителна програма - стр. 27-54.pdf 20857 КБ2017-06-26 14:42
Свали този файл (Строителна програма - стр. 55-82.pdf)Строителна програма - стр. 55-82.pdf 22760 КБ2017-06-26 14:41
Свали този файл (Строителна програма -стр. 83-105.pdf)Строителна програма -стр. 83-105.pdf 17636 КБ2017-06-26 14:41
Свали този файл (Протокол.pdf)Протокол.pdf 12223 КБ2017-05-29 10:30
Свали този файл (Инф. за публикувана в профила на купувача обява, изпратена до АОП.pdf)Инф. за публикувана в профила на купувача обява, изпратена до АОП.pdf 1062 КБ2017-04-04 12:18
Свали този файл (Документация за участие  - Обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП.pdf)Документация за участие - Обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП.pdf 10753 КБ2017-04-04 11:15
Свали този файл (Методика за оценка на офертите.pdf)Методика за оценка на офертите.pdf 4548 КБ2017-04-04 10:51
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 3616 КБ2017-04-04 10:50
Свали този файл (Образци на документи от №1 до №15.rar)Образци на документи от №1 до №15.rar 33 КБ2017-04-04 10:50
Свали този файл (Проект на  Договор за СМР- Образец №16.pdf)Проект на Договор за СМР- Образец №16.pdf 9702 КБ2017-04-04 10:50
Свали този файл (Геодезическо заснемане.pdf)Геодезическо заснемане.pdf 755 КБ2017-04-04 10:49
Свали този файл (Експертиза.pdf)Експертиза.pdf 1242 КБ2017-04-04 10:49
Свали този файл (Инженерно-хидроложки доклад.pdf)Инженерно-хидроложки доклад.pdf 584 КБ2017-04-04 10:49
Свали този файл (Обща обяснителна записка.pdf)Обща обяснителна записка.pdf 17568 КБ2017-04-04 10:48
Свали този файл (План за безопасност и здраве ПБЗ.pdf)План за безопасност и здраве ПБЗ.pdf 17386 КБ2017-04-04 10:48
Свали този файл (План за управление на строителните отпадъци.pdf)План за управление на строителните отпадъци.pdf 1174 КБ2017-04-04 10:47
Свали този файл (Пожарна безопасност.rar)Пожарна безопасност.rar 943 КБ2017-04-04 10:47
Свали този файл (Становище.pdf)Становище.pdf 68 КБ2017-04-04 10:47
Свали този файл (Разрешение за строеж.pdf)Разрешение за строеж.pdf 354 КБ2017-04-04 10:46