Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет":Доставка на хранителни продукти в детските и социални заведения на територията на община Калояново - Приключила Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени  файлове.
Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на договор.pdf)Обявление за приключване на договор.pdf 202 КБ2020-04-22 11:51
Свали този файл (Анекс съм договор от 25.02.2020 г..pdf)Анекс съм договор от 25.02.2020 г..pdf 71 КБ2020-04-10 11:30
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка.pdf)Обявление за възложена поръчка.pdf 3746 КБ2019-02-27 16:39
Свали този файл (Договор №20 от 25.02.2019 год., Приложения.pdf)Договор №20 от 25.02.2019 год., Приложения.pdf 21141 КБ2019-02-25 17:01
Свали този файл (Решение №31 от 23.01.2019 г. за определяне на изпълнител.pdf)Решение №31 от 23.01.2019 г. за определяне на изпълнител.pdf 1785 КБ2019-01-24 10:42
Свали този файл (Протокол от 23. 01.2019 г..pdf)Протокол от 23. 01.2019 г..pdf 7613 КБ2019-01-24 10:41
Свали този файл (Протокол №3 от 21.12.2018 г..pdf)Протокол №3 от 21.12.2018 г..pdf 2470 КБ2019-01-24 10:41
Свали този файл (Протокол №2 от 26.11.2018 г..pdf)Протокол №2 от 26.11.2018 г..pdf 1282 КБ2019-01-24 10:41
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf)Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 464 КБ2018-11-26 14:50
Свали този файл (Протокол №1 от работата на комисията.pdf)Протокол №1 от работата на комисията.pdf 3231 КБ2018-11-15 14:34
Свали този файл (Решение №349 от 12.10.2018 г.- Административен акт.pdf)Решение №349 от 12.10.2018 г.- Административен акт.pdf 843 КБ2018-10-12 11:32
Свали този файл (Решение за откриване на процедура - АОП.pdf)Решение за откриване на процедура - АОП.pdf 2861 КБ2018-10-12 11:32
Свали този файл (Обявление за поръчка - АОП.pdf)Обявление за поръчка - АОП.pdf 5149 КБ2018-10-12 11:31
Свали този файл (Документация за участие в обществена поръчка.pdf)Документация за участие в обществена поръчка.pdf 14204 КБ2018-10-12 11:31
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 8715 КБ2018-10-12 11:31
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 8350 КБ2018-10-12 11:30