Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Ремонт на общественото улично осветление в населените места на територията на  община Калояново"  с две обособени позиции:

  Обособена позиция №1 : "Доставка и монтаж на LED осветителни тела за улично осветление в селата Ръжево Конаре и Дуванлий, община Калояново" 

 Обособена позиция №2: „Поддръжка и текущ ремонт на съоръженията на общественото улично осветление в петнадесет населени места на територията на община Калояново.

 

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Договор №65 от 26.09.2017 год..pdf)Договор №65 от 26.09.2017 год..pdf 8250 КБ2017-10-05 15:59
Свали този файл (Предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1.pdf)Предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1.pdf 1770 КБ2017-10-05 15:59
Свали този файл (Ценово предложение по Обособена позиция №1.pdf)Ценово предложение по Обособена позиция №1.pdf 1723 КБ2017-10-05 15:59
Свали този файл (Договор № 66 от 26.09.2017 г..pdf)Договор № 66 от 26.09.2017 г..pdf 8526 КБ2017-10-05 15:59
Свали този файл (Предложение за изпълнение на поръчката- Обособена позиция №2.pdf)Предложение за изпълнение на поръчката- Обособена позиция №2.pdf 1476 КБ2017-10-05 15:58
Свали този файл (Ценово предложение по Обособена позиция № 2.pdf)Ценово предложение по Обособена позиция № 2.pdf 3091 КБ2017-10-05 15:58
Свали този файл (Протокол  от 24.08.2017 год..pdf)Протокол от 24.08.2017 год..pdf 7563 КБ2017-08-31 14:54
Свали този файл (Инф. изпратена до АОП за удължаване на срока.pdf)Инф. изпратена до АОП за удължаване на срока.pdf 1640 КБ2017-08-08 17:42
Свали този файл (Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf)Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 597 КБ2017-08-08 17:41
Свали този файл (Разяснение по условията за участие в обществената поръчка.pdf)Разяснение по условията за участие в обществената поръчка.pdf 721 КБ2017-08-04 13:48
Свали този файл (Инф. за публикувана в профила на купувача обява по чл.20, ал. 3.pdf)Инф. за публикувана в профила на купувача обява по чл.20, ал. 3.pdf 1729 КБ2017-07-24 12:23
Свали този файл (Документация за участие - Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf)Документация за участие - Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf 9676 КБ2017-07-24 11:33
Свали този файл (Техническа спецификация по Обособена позиция №1.pdf)Техническа спецификация по Обособена позиция №1.pdf 4648 КБ2017-07-24 11:33
Свали този файл (Техническа спецификация по Обособена позиция №2.pdf)Техническа спецификация по Обособена позиция №2.pdf 2889 КБ2017-07-24 11:33
Свали този файл (Образци на документи от №1 до №16.rar)Образци на документи от №1 до №16.rar 50 КБ2017-07-24 11:33
Свали този файл (Проект на договор - Образец №17.1..pdf)Проект на договор - Образец №17.1..pdf 6473 КБ2017-07-24 11:32
Свали този файл (Проект на договор -Образец №17.2..pdf)Проект на договор -Образец №17.2..pdf 6330 КБ2017-07-24 11:32