Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

”Доставка на съдове за битови отпадъци и специализиран автомобил за сметосъбиране за нуждите на община Калояново“  с две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на 900 броя нови метални съдове за битови отпадъци тип „Бобър“ с вместимост 1100 л.“;

Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на един брой нов  неупотребяван специализиран автомобил за сметосъбиране”.

 

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на договор.pdf)Обявление за приключване на договор.pdf 1825 КБ2018-04-18 15:58
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка до АОП.pdf)Обявление за възложена поръчка до АОП.pdf 4794 КБ2018-01-05 12:08
Свали този файл (Договор № 91 от 07.12.2017 год..pdf)Договор № 91 от 07.12.2017 год..pdf 10986 КБ2018-01-05 12:07
Свали този файл (Ценово предложение.pdf)Ценово предложение.pdf 716 КБ2018-01-05 12:07
Свали този файл (Предложение за изпълнение на поръчката.pdf)Предложение за изпълнение на поръчката.pdf 2515 КБ2018-01-05 12:07
Свали този файл (Решение №422 от 22.12.2017 год. за прекратяване по Обособена позиция №1.pdf)Решение №422 от 22.12.2017 год. за прекратяване по Обособена позиция №1.pdf 493 КБ2017-12-22 10:02
Свали този файл (Решение №356 от 01.11.2017 год. за избор на изпълнител.pdf)Решение №356 от 01.11.2017 год. за избор на изпълнител.pdf 3795 КБ2017-11-01 14:08
Свали този файл (Доклад от работата на комисията от 23.10.2017 г..pdf)Доклад от работата на комисията от 23.10.2017 г..pdf 10691 КБ2017-11-01 14:08
Свали този файл (Протокол №3 от 18.10.2017 г..pdf)Протокол №3 от 18.10.2017 г..pdf 2595 КБ2017-11-01 14:08
Свали този файл (Протокол №2 от 06.10.2017 г..pdf)Протокол №2 от 06.10.2017 г..pdf 3387 КБ2017-11-01 14:07
Свали този файл (Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf)Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 453 КБ2017-10-09 11:46
Свали този файл (Протокол 1 от 19.09.2017 год..pdf)Протокол 1 от 19.09.2017 год..pdf 5251 КБ2017-09-20 10:19
Свали този файл (Разяснение по условията на обществената поръчка.pdf)Разяснение по условията на обществената поръчка.pdf 914 КБ2017-08-30 10:41
Свали този файл (Решение за откриване на процедурата- административен акт.pdf)Решение за откриване на процедурата- административен акт.pdf 637 КБ2017-08-02 10:46
Свали този файл (Решение,изпратено до АОП.pdf)Решение,изпратено до АОП.pdf 2598 КБ2017-08-02 10:46
Свали този файл (Обявление за поръчка до АОП.pdf)Обявление за поръчка до АОП.pdf 6442 КБ2017-08-02 10:46
Свали този файл (Обявление до ОВ на ЕС.pdf)Обявление до ОВ на ЕС.pdf 4834 КБ2017-08-02 10:45
Свали този файл (Документация за участие.pdf)Документация за участие.pdf 23133 КБ2017-08-02 10:44
Свали този файл (Техническа спецификация - Приложение №1.pdf)Техническа спецификация - Приложение №1.pdf 3523 КБ2017-08-02 10:44
Свали този файл (Образци на документи -от Приложение № 2 до Приложение №15.rar)Образци на документи -от Приложение № 2 до Приложение №15.rar 61 КБ2017-08-02 10:43
Свали този файл (Приложение №16.1 - Проект на договор обособена позиция №1.pdf)Приложение №16.1 - Проект на договор обособена позиция №1.pdf 5039 КБ2017-08-02 10:43
Свали този файл (Приложение № 16.2 - Проект на договор обособена позиция №2.pdf)Приложение № 16.2 - Проект на договор обособена позиция №2.pdf 9613 КБ2017-08-02 10:43