Процедура публично състезание за възлагане на  обществена поръчка с предмет:  „Изработване на общ устройствен план на община Калояново, екологична оценка и оценка за съвместимост

Документите за участие в поръчката са приложени като прикачени по-долу файлове.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за приключване на договор.pdf)Обявление за приключване на договор.pdf 2491 КБ2020-01-23 10:31
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка -АОП.pdf)Обявление за възложена поръчка -АОП.pdf 3656 КБ2018-04-26 15:04
Свали този файл (Договор №32 от 26.04.2018 г. , Приложения.pdf)Договор №32 от 26.04.2018 г. , Приложения.pdf 15133 КБ2018-04-26 15:04
Свали този файл (Решение № 423  от 22.12.2017 г..pdf)Решение № 423 от 22.12.2017 г..pdf 1972 КБ2017-12-22 12:14
Свали този файл (Доклад от работата на комисията.pdf)Доклад от работата на комисията.pdf 3679 КБ2017-12-22 12:14
Свали този файл (Протокол 5.pdf)Протокол 5.pdf 3915 КБ2017-12-22 12:14
Свали този файл (Протокол 4.pdf)Протокол 4.pdf 3459 КБ2017-12-22 12:13
Свали този файл (Протокол 3.pdf)Протокол 3.pdf 23664 КБ2017-12-22 12:13
Свали този файл (Протокол 2.pdf)Протокол 2.pdf 2869 КБ2017-12-22 12:13
Свали този файл (Съобщение отваряне на ценовите предложения.pdf)Съобщение отваряне на ценовите предложения.pdf 222 КБ2017-11-29 14:56
Свали този файл (Протокол № 1 от 14.11.2017 г..pdf)Протокол № 1 от 14.11.2017 г..pdf 20886 КБ2017-11-16 14:01
Свали този файл (Разяснение 2 по условията за участие.pdf)Разяснение 2 по условията на участие 363 КБ2017-10-16 13:55
Свали този файл (Разяснение по условията за участие.pdf)Разяснение по условията за участие.pdf 715 КБ2017-10-05 15:57
Свали този файл (Решение №294 от 28.09.2017 г..pdf)Решение №294 от 28.09.2017 г..pdf 520 КБ2017-09-28 15:30
Свали този файл (Решение за откриване на процедура до АОП.pdf)Решение за откриване на процедура до АОП.pdf 2388 КБ2017-09-28 15:30
Свали този файл (Обявление за поръчка до АОП.pdf)Обявление за поръчка до АОП.pdf 5334 КБ2017-09-28 15:30
Свали този файл (Документация за участие.pdf)Документация за участие.pdf 19040 КБ2017-09-28 15:29
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор.pdf 6260 КБ2017-09-28 15:28
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 103 КБ2017-09-28 15:28
Свали този файл (Техническа спецификация за изработване на ОУП.pdf)Техническа спецификация за изработване на ОУП.pdf 10420 КБ2017-09-28 15:27
Свали този файл (Техническа спецификация за изработка на екологична оценка и оценка за съвместимост.pdf)Техническа спецификация за изработка на екологична оценка и оценка за съвместимост.pdf 2556 КБ2017-09-28 15:26
Свали този файл (Техническо задание за ОУП на община Калояново.pdf)Техническо задание за ОУП на община Калояново.pdf 6816 КБ2017-09-28 15:26
Свали този файл (Приложение 2 към ОУПО.pdf)Приложение 2 към ОУПО.pdf 5102 КБ2017-09-28 15:25
Свали този файл (писмо РИОСВ.pdf)писмо РИОСВ.pdf 1495 КБ2017-09-28 15:25
Свали този файл (писмо Министерство на културата.pdf)писмо Министерство на културата.pdf 1300 КБ2017-09-28 15:25