Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа и уличната мрежа в населените места на територията на община Калояново

 

Документите, свързани с  обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Съобщение чл. 193 от ЗОП.pdf)Съобщение чл. 193 от ЗОП.pdf 446 КБ2018-03-19 14:41
Свали този файл (Договор №07 от 15.01.2018 г. -Обособена позиция №13.pdf)Договор №07 от 15.01.2018 г. -Обособена позиция №13.pdf 3999 КБ2018-01-19 10:39
Свали този файл (Договор №06 от 15.01.2018 г. -Обособена позиця №10.pdf)Договор №06 от 15.01.2018 г. -Обособена позиця №10.pdf 3962 КБ2018-01-19 10:39
Свали този файл (Договор №78 от 21.11.2017 г. - Обособена позиция №15.pdf)Договор №78 от 21.11.2017 г. - Обособена позиция №15.pdf 4021 КБ2017-12-07 09:34
Свали този файл (Договор №87 от 04.12.2017 г. -Обособена позиция №11.pdf)Договор №87 от 04.12.2017 г. -Обособена позиция №11.pdf 4114 КБ2017-12-04 10:19
Свали този файл (договор №85 от 28.11.2017 г. - Обособена позиция №9.pdf)договор №85 от 28.11.2017 г. - Обособена позиция №9.pdf 3994 КБ2017-11-28 14:17
Свали този файл (Договор №84 от 28.11.2017 г. -Обособена позиця №14.pdf)Договор №84 от 28.11.2017 г. -Обособена позиця №14.pdf 3891 КБ2017-11-28 14:17
Свали този файл (Договор №81 от 21.11.2017 г. -Обособена позиция №5.pdf)Договор №81 от 21.11.2017 г. -Обособена позиция №5.pdf 3931 КБ2017-11-22 11:06
Свали този файл (Договор №77 от 20.11.2017 г.-Обособена позиция №3.pdf)Договор №77 от 20.11.2017 г.-Обособена позиция №3.pdf 4019 КБ2017-11-20 11:55
Свали този файл (Договор №76 от 20.11.2017 г.- Обособена позиция №8.pdf)Договор №76 от 20.11.2017 г.- Обособена позиция №8.pdf 3958 КБ2017-11-20 11:55
Свали този файл (Договор №75 от 20.11.2017 г. -Обособена позиция №6.pdf)Договор №75 от 20.11.2017 г. -Обособена позиция №6.pdf 3984 КБ2017-11-20 11:55
Свали този файл (Договор №74 от 14.11.2017 г. -Обособена позиция №2.pdf)Договор №74 от 14.11.2017 г. -Обособена позиция №2.pdf 4102 КБ2017-11-17 13:21
Свали този файл (Договор №73 от 14.11.2017 г- Обособена позиция №12.pdf)Договор №73 от 14.11.2017 г- Обособена позиция №12.pdf 4036 КБ2017-11-17 13:21
Свали този файл (Договор №72 от 14.11.2017 г. - Обособена позиция №7.pdf)Договор №72 от 14.11.2017 г. - Обособена позиция №7.pdf 4057 КБ2017-11-17 13:20
Свали този файл (Протокол от 08.11.2017 г..pdf)Протокол от 08.11.2017 г..pdf 14193 КБ2017-11-09 15:24
Свали този файл (Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf)Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 660 КБ2017-10-31 17:26
Свали този файл (Информация до АОП за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf)Информация до АОП за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 1874 КБ2017-10-31 17:25
Свали този файл (Информация до АОП.pdf)Информация до АОП.pdf 1845 КБ2017-10-24 11:46
Свали този файл (Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf)Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf 8468 КБ2017-10-24 11:33
Свали този файл (Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка.pdf)Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка.pdf 3393 КБ2017-10-24 11:33
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор.pdf 2966 КБ2017-10-24 11:33
Свали този файл (Образци.rar)Образци.rar 33 КБ2017-10-24 11:33