Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 с предмет: Реконструкция на открит отводнителен канал и прилежащите към него тротоари по ул. 28-ма в село Дълго Поле, община Калояново

 

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Договор №90 от 13.12.2017 год..pdf)Договор №90 от 13.12.2017 год..pdf 8562 КБ2017-12-18 14:34
Свали този файл (Ценово предложение.pdf)Ценово предложение.pdf 9644 КБ2017-12-18 14:34
Свали този файл (Предложение за изпълнение на поръчката.pdf)Предложение за изпълнение на поръчката.pdf 571 КБ2017-12-18 14:34
Свали този файл (Линеен график 1.pdf)Линеен график 1.pdf 4703 КБ2017-12-18 14:33
Свали този файл (Линеен график 2.pdf)Линеен график 2.pdf 3740 КБ2017-12-18 14:33
Свали този файл (Линеен график 3.pdf)Линеен график 3.pdf 3245 КБ2017-12-18 14:33
Свали този файл (Диаграма на работната ръка.pdf)Диаграма на работната ръка.pdf 3063 КБ2017-12-18 14:33
Свали този файл (Протокол от 04.12.2017 г..pdf)Протокол от 04.12.2017 г..pdf 28078 КБ2017-12-05 10:33
Свали този файл (Разяснение по условията за участие в обществената поръчка.pdf)Разяснение по условията за участие в обществената поръчка.pdf 899 КБ2017-11-16 15:54
Свали този файл (геодезия.rar)геодезия.rar 1027 КБ2017-11-16 15:54
Свали този файл (План за безопастност и здраве.pdf)План за безопастност и здраве.pdf 14821 КБ2017-11-16 15:53
Свали този файл (План за управление на строителните отпадъци.pdf)План за управление на строителните отпадъци.pdf 13003 КБ2017-11-16 15:53
Свали този файл (Информация до АОП.pdf)Информация до АОП.pdf 1434 КБ2017-11-03 14:47
Свали този файл (Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf)Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf 6751 КБ2017-11-03 14:27
Свали този файл (Документация за участие.pdf)Документация за участие.pdf 6911 КБ2017-11-03 14:27
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 36 КБ2017-11-03 14:26
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор.pdf 8190 КБ2017-11-03 14:26
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 7346 КБ2017-11-03 14:26
Свали този файл (Част Пътна.rar)Част Пътна.rar 10862 КБ2017-11-03 14:25
Свали този файл (част ВиК.rar)част ВиК.rar 19501 КБ2017-11-03 14:25
Свали този файл (Част временна организация и безоп.rar)Част временна организация и безоп.rar 18138 КБ2017-11-03 14:25
Свали този файл (ЧАСТ Пожарна безопасност.pdf)ЧАСТ Пожарна безопасност.pdf 4928 КБ2017-11-03 14:24
Свали този файл (Разрешение за строеж.pdf)Разрешение за строеж.pdf 748 КБ2017-11-03 14:24