Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на горива за служебните автомобили на община Калояново

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обявление за възложена поръчка - ОВ на ЕС.pdf)Обявление за възложена поръчка - ОВ на ЕС.pdf 1350 КБ2018-06-26 15:38
Свали този файл (Борсов договор №653 от 13.12.2017 г..pdf)Борсов договор №653 от 13.12.2017 г..pdf 4165 КБ2018-01-10 14:49
Свали този файл (Решение за откриване на процедура до АОП.pdf)Решение за откриване на процедура до АОП.pdf 2807 КБ2017-11-07 15:20
Свали този файл (Решение №367 от 07.11.2017 - Административен акт.pdf)Решение №367 от 07.11.2017 - Административен акт.pdf 1244 КБ2017-11-07 15:19
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 1808 КБ2017-11-07 15:19