Обява за обществена поръчка с предмет:

 

Доставка на хигиенни, перилни и почистващи материали за нуждите на детски и социални заведения и кметства на територията на Община Калояново с две обособени позиции

 

  1. Обособена позиция №1: Доставка на хигиенни, перилни и почистващи материали за нуждите на детски и социални заведения и кметства на територията на Община Калояново
  2. Обособена позиция №2: Доставка на хигиенни, перилни и почистващи материали за нуждите на детски и социални заведения и кметства на територията на Община Калояново, включени с списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

 

Документите, свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Договор №05 от 15.01.2018 г..pdf)Договор №05 от 15.01.2018 г..pdf 5932 КБ2018-01-15 16:44
Свали този файл (Предложение за изпълнение на поръчката - позиция 2.pdf)Предложение за изпълнение на поръчката - позиция 2.pdf 1303 КБ2018-01-15 16:44
Свали този файл (Ценово предложение- позиция №2.pdf)Ценово предложение- позиция №2.pdf 4803 КБ2018-01-15 16:44
Свали този файл (Договор №03 от 10.01.2018 год..pdf)Договор №03 от 10.01.2018 год..pdf 5897 КБ2018-01-10 10:30
Свали този файл (Предложение за изпълнение на поръчката.pdf)Предложение за изпълнение на поръчката.pdf 772 КБ2018-01-10 10:30
Свали този файл (Ценово предложение.pdf)Ценово предложение.pdf 1474 КБ2018-01-10 10:30
Свали този файл (Обобщен протокол.pdf)Обобщен протокол.pdf 11567 КБ2017-12-19 11:28
Свали този файл (Протокол  №3 от 13.12.2017 г..pdf)Протокол №3 от 13.12.2017 г..pdf 2543 КБ2017-12-19 11:28
Свали този файл (Протокол №2 от 07.12.2017 г..pdf)Протокол №2 от 07.12.2017 г..pdf 4439 КБ2017-12-19 11:27
Свали този файл (Протокол №1 от 29.11.2017 г..pdf)Протокол №1 от 29.11.2017 г..pdf 4432 КБ2017-11-30 10:31
Свали този файл (Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf)Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 458 КБ2017-11-23 17:35
Свали този файл (Информация до АОП за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf)Информация до АОП за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 1384 КБ2017-11-23 17:35
Свали този файл (Информация по чл. 20, ал. 3 до АОП.pdf)Информация по чл. 20, ал. 3 до АОП.pdf 1420 КБ2017-11-16 16:50
Свали този файл (Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП.pdf)Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП.pdf 7885 КБ2017-11-16 16:50
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 6011 КБ2017-11-16 16:50
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор.pdf 5494 КБ2017-11-16 16:50
Свали този файл (Образци.rar)Образци.rar 61 КБ2017-11-16 16:49