Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: LED осветление на път PDV-2056(II-64) гара Калояново-Дълго поле-разширение на съществуваща улична осветителна мрежа на село Дълго поле. Документите, свързани обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.
Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Анекс от 30.11.2020 г..pdf)Анекс от 30.11.2020 г..pdf 85 КБ2020-12-29 13:48
Свали този файл (Договор №51 от 09.06.2020 г., Предложение за изпълнение на поръчката, Ценово предложение.pdf)Договор №51 от 09.06.2020 г., Предложение за изпълнение на поръчката, Ценово предложение.pdf 943 КБ2020-06-09 16:59
Свали този файл (Протокол от 27.05.2020 г..pdf)Протокол от 27.05.2020 г..pdf 4562 КБ2020-05-27 14:49
Свали този файл (Приложение  №1 към Протокол от 27.05.2020 г..pdf)Приложение №1 към Протокол от 27.05.2020 г..pdf 2590 КБ2020-05-27 14:49
Свали този файл (Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - АОП.pdf)Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - АОП.pdf 111 КБ2020-05-04 17:19
Свали този файл (Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти.pdf)Съобщение за удължаване срока за получаване на оферти.pdf 40 КБ2020-05-04 17:19
Свали този файл (Информация АОП за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf)Информация АОП за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 229 КБ2020-04-28 14:01
Свали този файл (Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf)Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.pdf 50 КБ2020-04-28 14:01
Свали този файл (Информация АОП.pdf)Информация АОП.pdf 195 КБ2020-04-14 16:26
Свали този файл (Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf)Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.pdf 708 КБ2020-04-14 16:06
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 16098 КБ2020-04-14 16:06
Свали този файл (Проект на договор.pdf)Проект на договор.pdf 450 КБ2020-04-14 16:05
Свали този файл (Образци на документи.rar)Образци на документи.rar 55 КБ2020-04-14 16:05
Свали този файл (Част Електро.rar)Част Електро.rar 17424 КБ2020-04-14 16:05
Свали този файл (Част Пътна.rar)Част Пътна.rar 17169 КБ2020-04-14 16:04