Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново - Приключила Документите свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.