Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново - Отворена На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП Срок за подаване на оферти - до 17:30 ч. на 21.05.2020 год. дата и час на отваряне - 22.05.2020 г. 14:00 ч. Място на отваряне на офертите: село Калояново, пл. „Възраждане“ №6, сградата на Община Калояново, ет. 3, заседателна зала Документите свързани с обществената поръчка са приложени като прикачени по-долу файлове.