Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на горива за служебните автомобили на Община Калояново - отворена Мотиви за избор: Налице са условията за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление, тъй като предмета на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите- ПМС №347/08.12.2016 г. обд. в бр. 99/13.12.2016 г. ДВ.
Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Решение за откриване на процедурата - АОП.pdf)Решение за откриване на процедурата - АОП.pdf 314 КБ2020-05-14 14:54
Свали този файл (Решение №174 от 14.05.2020 г. - Административен акт.pdf)Решение №174 от 14.05.2020 г. - Административен акт.pdf 146 КБ2020-05-14 13:14
Свали този файл (Техническа спецификация.pdf)Техническа спецификация.pdf 243 КБ2020-05-14 13:14